Αγάπη προς τον Θεό, αγάπη προς τον πλησίον!

Loading...


Θέλεις να μην ακούς σε βάρος σου κακά; Τότε λοιπόν ούτε συ να λες κακά για τους άλλους.

Θέλεις να επαινείσαι από τους άλλους; Τότε και συ εγκωμίαζε τους άλλους.

Θέλεις να ελεείσαι; Τότε και συ κάμε ελεημοσύνες.

Θέλεις να τύχεις συγνώμης; Τότε και συ δίνε συγχώρηση.

Θέλεις να μην …πλεονεκτούν άλλοι σε βάρος σου; Τότε και συ μην αρπάζεις.

Ας συμπεριφερόμεθα προς τους πλησίον μας κατά τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο θα θέλαμε να συμπεριφέρονται και εκείνοι προς εμάς.

Όπως για παράδειγμα ψυχή χωρίς σώμα δεν λογίζεται άνθρωπος, αλλά ούτε πάλι σώμα χωρίς ψυχή, έτσι δεν υπάρχει προς τον , εάν δεν έχει ως επακόλουθο και την αγάπη προς τον πλησίον.

Ι. Χρυσόστομος – Περί Αγάπηςtilegrafima.gr