Αυτός είναι ο Σταυρός που σηκώνεις…

Loading...


Πριν σου στείλει ο
το που σηκώνεις,

τον κοίταξε με τα πάνσοφα Tου,
τον εξέτασε με τη Θεία Του,

τον έλεγξε με την ατέλειωτη δικαιοσύνη Του,
τον θέρμανε στη γεμάτη αγάπη καρδιά Του,
τον ζύγισε καλά με τα στοργικά Του χέρια
μη τυχόν και σου πέσει βαρύτερος
απ” όσο μπορείς να σηκώσεις.

Διαβάστε εδώ:  Δείτε ένα παιδί και θα δείτε πως θέλει ο Θεός να ξαναγίνετε

Και αφού υπολόγισε το θάρρος σου,
τον ευλόγησε,
και τον απίθωσε στους ώμους σου.
Μπορείς να τον σηκώσεις!

Κράτησέ τον κι ανέβαινε,
βαδίζοντας από τον
προς την !tilegrafima.gr