Όταν κάθεσαι να διαβάσεις λόγο Θεού, να επικαλείσαι στην αρχή τον Θεό

Loading...


Του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου

Όταν κάθεσαι να διαβάσεις λόγο Θεού, να επικαλείσαι στην αρχή τον Θεό να ανοίξει τα μάτια της ψυχής σου, ώστε να μήν περιοριστείς στο να διαβάζεις μόνο αυτά που γράφτηκαν αλλά και να τα εκτελείς, και έτσι να μήν γίνει καταδίκη μας, η μελέτη του Βίου και των λόγων των Αγίων.

 Ετικέτες