Πως νηστεύουμε την περίοδο του Τριωδίου

Loading...


Τις τρεις πρώτες εβδομάδες του Τριωδίου θα μπορούσαμε να τις συμπεριλάβουμε στις απολυτές περιόδους αφού ισχύουν τα εξής:

Η συνέχεια εδώ Ετικέτες