Προσέχετε αδελφοί μου, τις μεθόδους του θηρίου

Loading...


Προσέχετε αδελφοί μου, τις μεθόδους του θηρίου, διότι θα χρησιμοποιήσει διάφορα πονηρά τεχνάσματα.

Αρχίζει από την κοιλιά, ώστε όταν κανείς στεναχωρηθεί μη έχων τροφές, να αναγκασθεί να λάβει την σφραγίδα εκείνου, όχι σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, αλλά στο δεξί χέρι και στο μέτωπο, για να μην έχει την δύναμη ο άνθρωπος να κάνει με αυτό το σημείο του Σταυρού.

Ούτε πάλι στο μέτωπο να σημειώνει το Άγιο όνομα του Κύριου. Διότι γνωρίζει ο πανάθλιος, ότι όταν ο Σταυρός του Κύριου σφραγισθεί στον άνθρωπο, λύει κάθε δύναμη του Εχθρού, και για αυτό σφραγίζει το δεξί χέρι του ανθρώπου.

Ο Κύριος μας θα έρθει στη γη επάνω σε φωτεινά σύννεφα σαν φοβερή αστραπή, ο δε Εχθρός δεν θα έρθει έτσι, διότι είναι αποστάτης. Θα γεννηθεί ακριβός από ακάθαρτη κόρη, αλλά δεν θα σαρκωθεί όπως ο Κύριος. Θα έρθει ο παμμίαρος με τέτοια μορφή όπως ο κλέπτης, ώστε να εξαπατήσει τους πάντες.Ετικέτες