Ποιοί είναι οι εχθροί του Χριστιανού

Loading...


Έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς: 

Ο αγώνας μας είναι ενάντια στους εχθρούς της αιωνιότητας και της αθανασίας μας.

Αυτοί είναι:

οι αμαρτίες μας,
τα πάθη μας,
οι πόθοι μας, (οι κακές επιθυμίες εννοεί )
τα πνευματικά της πονηρίας (Εφ. 6, 12) (εννοεί τις αιρέσεις, τις κακοδοξίες, το κοσμικό αντίχριστο σύστημα, τον «εισηγητή τους» διάβολο, τους δαίμονες και τα όργανά τους)

Κάθε αμαρτία κλέβει και λίγη από την αιωνιότητά μας και απονεκρώνει την αθανασία μας. Ας μη γελιόμαστε:
η φιλία με την αμαρτία, είναι έχθρα με τον Θεό, έχθρα με τον Κύριο και Χριστό.Ετικέτες