Πάντοτε στον Κύριο να καταφεύγεις

Loading...


ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (Εις την Α’ Κορινθ., Ομιλία ιβ, στ. 14-20)

Ο άνθρωπος εξομοιώθηκε με την ματαιότητα και δεν έχει ορθή κρίση, συνεπώς χρειάζεται διόρθωση από τον Θεό!

Ο άνθρωπος είναι χώμα και στάχτη, κι αν επαινέσει κάποιον, τον επαινεί πολλές φορές από επιπολαιότητα ή χαριστικώς ή και από απέχθεια.

Κι αν διαβάλλει και κατηγορήσει κάποιον, πάλι θα το κάνει κινούμενος από τα ίδια ελατήρια.

Ο Θεός όμως δεν είναι τέτοιος, αλλά η γνώμη Του είναι ακατάληπτος και η κρίση Του καθαρή, και γι’ αυτό πρέπει ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΥΓΕΙΣ!

Όχι μόνο γι΄ αυτό αλλά και διότι ΑΥΤΟΣ ΣΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ και ΣΕ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ και ΣΕ ΑΓΑΠΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΟΥ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ!Ετικέτες