Ο Σταυρός, το Θείον Βάπτισμα, η Αγία Κοινωνία

Loading...


Αν προσέχατε και φυλάγατε καλά αυτό που μεταλαμβάνετε…

Στο βιβλίο του Γεροντικού αναφέρεται το εξής θαυμαστό: Ένας Άγιος Γέροντας, ο Ιωάννης ο Βοστρηνός, που είχε το κατά δαιμόνων χάρισμα, ερώτησε κάποτε τους δαίμονες που βασάνιζαν μερικούς δαιμονισμένους:

Η συνέχεια εδώΕτικέτες