Οι άνθρωποι πλανούν και πλανούνται

Loading...


Οι άνθρωποι πλανούν και πλανούνται· ως θνητοί τα θνητά τους εργάζονται.

Αγαπούν τον κόσμον, επειδή δεν εγνώρισαν ακόμη την αυτού πικρίαν.

Είναι ακόμη τυφλοί εις την ψυχήν και δεν βλέπουν τι κρύπτεται μέσα εις αυτήν την προσωρινήν χαράν.

Δεν είναι ακόμη φως νοητόν.

Δεν έφεξεν ακόμη ημέρα σωτηρίας…Ετικέτες