Με τη μόδα και με το πλήθος

Loading...


Γέροντας Γεώργιος Γρηγοριάτης (Καψάνης)

Το να πορεύεται κανείς στη δική του πίστη και να έχει ολίγους μόνο κοντά του αυτό δεν τον αναπαύει.

Θέλει να πηγαίνει όπως πηγαίνουν όλοι, όπως πηγαίνει η μόδα, όπως πηγαίνει το πλήθος.

 

 Ετικέτες