Κοίτα και θα δεις το Χριστό

Loading...


• Κοίτα προς τα πίσω και θα δεις το Χριστό πεθαίνοντας για σένα.

• Κοίτα προς τα άνω και θα δεις το Χριστό μεσιτεύοντας για σένα.

• Κοίτα προς τα μέσα και θα δεις το Χριστό ζώντα μέσα σου.
• Κοίτα μπροστά σου και θα δεις το Χριστό ερχόμενο για σένα.

• Αυτός είναι ο Άρτος, η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή.

Άγιος Ιωάννης ο ΧρυσόστομοςΕτικέτες