Η συγγένειά μας με το Θεό…

Loading...


π. Ανδρέα Αγαθοκλέους

Όταν έλθη το Άγιο Πνεύμα στην ψυχή, κάνει φυσικώς τον άνθρωπο συγγενή με το Θεό σε τέτοιο σημείο, που η ψυχή φωνάζει με μεγάλη κι αναμφίβολη βεβαιότητα προς τον Κύριο: Πατέρα!

Η συνέχεια εδώ Ετικέτες