«Εζήτει ιδείν τον Ιησούν…»

Loading...


Κάθομαι, διαβάζω και οδοιπορώ μέσα στους λόγους της χάριτος. Κάθε λέξη είναι παράθυρο.

Εάν την ανοίξεις, το φως ορμητικά θα εισβάλει. Κάθε γραμμή είναι δρόμος. Εάν τον ακολουθήσεις θα συναντήσεις τη ζωή σου, την ψυχή σου, την ύπαρξή σου ολόκληρη.

Η συνέχεια εδώΕτικέτες