Είναι πονηρός ο διάβολος, το ομολογώ και εγώ

Loading...


Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ψεύτης είναι ο διάβολος και κανένα αληθινό δεν λέγει. Υπόσχεται πολλά, όχι για να δώσει, αλλά για να πάρει. Και παίρνει προσωπείο κηδεμονίας.

Είναι πονηρός ο διάβολος, το ομολογώ και εγώ, αλλά στον εαυτό του πονηρός, όχι σε εμάς, εάν προσέχουμε.

Ψυχή που δεν είναι καλά προστατευμένη με προσευχές, με ευκολία ο διάβολος την βάζει στον έλεγχό του και με ευχέρεια τη γεμίζει από κάθε αμαρτία.

Ο διάβολος δεν πηγαίνει όπου πόρνος, ή βέβηλος, ή άρπαγας, ή πλεονέκτης, αλλά όπου διάγουν βίον ήσυχο και ενάρετο.

Κακούργο είναι το θηρίο ο διάβολος και όλα πραγματεύεται και κινεί εναντίον της σωτηρίας μας.Ετικέτες