Είναι πολλοί οι τρόποι

Loading...


Είναι πολλοί οι τρόποι της προσευχής. Όλοι είναι καλοί, εάν δεν ξέρει ο άνθρωπος να προσεύχεται με απλότητα. Αν όμως άλλος τον οδηγήσει και παρακούσει, τότε στρέφεται και γίνεται πλάνη.

Όσιος Ιωσήφ ΗσυχαστήςΕτικέτες