Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος-Τι ισχύει αυτήν την εβδομάδα για τη νηστεία Τετάρτη και Παρασκευή

Loading...


Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου 

Σήμερα, Δευτέρα μετά την εορτή της Πεντηκοστής, η Εκκλησία μας εορτάζει το Άγιο Πνεύμα. «….Καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ κύριον τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν πατρὶ καὶ υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν….».

 Επίσης, σήμερα εορτάζουμε τη μνήμη του μάρτυρος Ιουστίνου του φιλοσόφου και των μαρτύρων Ιούστου, Χαρίτωνος και Χαριτούς.

Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, το οποίο εκπορεύεται εκ του Πατρός αΐδια, δηλ. αιώνια και πέρα από τα όρια του χρόνου. Αποστέλλεται, στον κόσμο την ημέρα της Πεντηκοστής, εν χρόνω, από το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Υιό και Λόγο του Θεού. Είναι ομοούσιο με τα πρόσωπα του Πατρός και του Υιού και, κατά το Σύμβολο της Πίστεως, «συνπροσκυνείται και συνδοξάζεται» με τον Πατέρα και με τον Υιό, ίσο κατά τη λατρεία και την τιμή.

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει: Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι μεγάλα και ξεπερνούν την ανθρώπινη λογική. Γι’ αυτό ας χαρούμε όλοι μαζί και σκιρτώντας από αγαλλίαση ας ανυμνήσουμε τον Κύριό μας. Γιατί η σημερινή ημέρα είναι για μάς εορτή και πανηγύρι. Όπως δηλαδή διαδέχονται η μια την άλλη οι εποχές και οι κινήσεις του ήλιου, έτσι ακριβώς και στην Εκκλησία η μία εορτή διαδέχεται την άλλη και με τον τρόπο αυτό απ’ τη μια πηγαίνουμε στην άλλη σωτήρια εορτή. Πριν από λίγο καιρό εορτάσαμε τον σταυρό, το πάθος και την Ανάσταση, και ύστερα από αυτά την Ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στους ουρανούς. Σήμερα φθάσαμε στην κορωνίδα των εορτών, και βρισκόμαστε πια στην πραγματοποίηση των επαγγελιών του Κυρίου.

Χάρη στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος απαλλαχτήκαμε από τις αμαρτίες, και ξεπλύναμε την ψυχή μας από κάθε ρύπο. Ενώ ήμασταν άνθρωποι, γίναμε άγγελοι, χωρίς να αλλάξει η φύση μας, αλλά, κι αυτό είναι το πιο αξιοθαύμαστο, διατηρήσαμε την ανθρώπινη φύση μας και με αυτή επιδείξαμε αγγελική συμπεριφορά.

Τόσο μεγάλη είναι λοιπόν η δύναμη του Αγίου Πνεύματος! Και, όπως η πραγματική φωτιά όταν δεχτεί τον μαλακό πηλό τον καθιστά σκληρό κεραμίδι, έτσι ακριβώς και η φωτιά του Αγίου Πνεύματος, όταν δεχτεί μια ψυχή ταπεινή και συνετή, ακόμη κι αν τη βρει πιο μαλακή κι απ’ τον πηλό, ένεκα των δοκιμασιών του βίου, το Πανάγιο Πνεύμα την κάνει πιο γερή κι απ’ το σίδερο. Και κάνει ξαφνικά πιο καθαρό απ’ τον ήλιο εκείνον τον άνθρωπο που ενδεχομένως έως τώρα ήταν μολυσμένος απ’ την ακαθαρσία και τα βάρη των αμαρτιών.[…]

Επειδή, αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στο Πανάγιο Πνεύμα όλες οι ημέρες είναι καταλύσημες, δηλ. δεν τηρείται νηστεία την Τετάρτη και την Παρασκευή.

Έτσι, με την αποφυγή της νηστείας, διδάσκονται οι πιστοί ακόμη μια φορά, μέσα στην πορεία του εκκλησιαστικού έτους, ότι η νηστεία είναι μέτρο άσκησης και εγκράτειας για απόκτηση των αρετών εν Αγίω Πνεύματι και όχι αυτοσκοπός.Ετικέτες