Από πότε πρέπει να αρχίζει η αγωγή των παιδιών

Loading...


Η αγωγή των παιδιών αρχίζει απ’ την ώρα της συλλήψεώς τους.

Το έμβρυο ακούει κι αισθάνεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του.

Η συνέχεια εδώ  Ετικέτες