Αγιο Ορος: Θεέ μου δώσ’ μου υπομονή….

Loading...


Επίσκεψις νοερά, μυστική και ειλικρινής εις τα βάθη της ψυχής κατευθυνομένη και ελεγχομένη υπό του φωτός του νοός.

 Ετικέτες