Έχε τον φόβον του Θεού ωσάν λυχνάρι

Loading...


Του Γέροντος Εφραίμ της Αριζόνας

Μη φοβού τίποτε, ει μη τον Θεόν. Έχε τον φόβον του Θεού ωσάν λυχνάρι και αυτός θα σου φωτίζη τον δρόμον, πως ακριβώς να περιπατής, διότι χωρίς φόβον Θεού, συνείδησιν καθαράν δεν δυνάμεθα να δημιουργήσωμεν…

 

Η συνέχεια εδώ Ετικέτες