ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ποιοί θα είναι οι κληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού;

Αύγουστος 11, 2017 στις 23:38 μμ

EPΩTHΣH: Ποιοι θα είναι οι κληρονόμοι της Bασιλείας του Θεού; AΠANTHΣH: Eμείς τι καλό κάναμε για να είμαστε κληρονόμοι; Στο […]

Τί πρέπει να ζητάμε από τον Θεό;

Μάιος 26, 2017 στις 19:47 μμ

Ένας ιερεύς παρατηρούσε κάποτε τον ουρανό με έκπληξι και θαυμασμό. -Γιατί τόσο συνεπαρμένος; Τον ρώτησαν οι δικοί του.

Οι ανατρεπτικές αξίες της Βασιλείας του Θεού

Απρίλιος 14, 2017 στις 23:36 μμ

«Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι» Πόσο Πάνσοφος Εκείνος που πρόφερε αυτά τα λόγια! Δεν είπε πως όλοι […]

Δια Χριστόν σαλοί, οι διδάσκαλοι της ακενόδοξης αρετής

Ιανουάριος 14, 2017 στις 9:57 πμ

Με τον τρόπο της ζωής τους, οι δια Χριστόν σαλοί εκπληρώνουν και ένα ανεπανάληπτο ποιμαντικό έργο, όχι μόνο βοηθώντας άμεσα […]