ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΥ

Η Σοφία του Θεού

Νοεμβρίου 28, 2016 στις 17:20 μμ

Ένας Θεός που ποιεί τα πάντα καινά μακαρίζοντας όσους πεινούν και διψούν δικαιοσύνη. Χάρις, Δόξα και Έλεος: ως αλάτι της […]