ΡΩΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Τα ελληνικά δεύτερη επίσημη γλώσσα στα ρωσικά σχολεία

Νοέμβριος 29, 2016 στις 11:12 πμ

Σε μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση για τον Ελληνισμό, προχώρησε η ρωσική κυβέρνηση και συγκεκριμένα το ρωσικό υπουργείο Παιδείας, τα ελληνικά […]