ΠΙΣΤΗ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

11 παροιμίες περί Πίστεως

Μάιος 31, 2017 στις 14:45 μμ

«Η παροιμία είναι λόγος προτρεπτικός, χρησιμεύων προς πάσαν του βίου οδόν». (Άγιος Βασίλειος)