ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ

«Αναζητούντες νέους Γέροντες»

Νοεμβρίου 2, 2017 στις 19:47 μμ

Του Πρωτ. Διονυσίου Τάτση Είναι πολλοί εκείνοι πού εναγωνίως αναζητούν κάποιον σύγχρονο Γέροντα γιά νά τού αναθέσουν τή λύση τών […]

Ενάρετος δεν είναι ο θεωρητικός της αρετής, αλλά ο εργάτης της αρετής

Ιούνιος 12, 2017 στις 22:01 μμ

του Πρωτοπρεσβύτερου Διονυσίου Τάτση: Στις διάφορες συναντήσεις που πραγµατοποιούν οι χριστιανοί συχνά γίνεται λόγος για ενάρετους ανθρώπους, που είναι ανάµεσά […]

«Αναζητούντες νέους Γέροντες»

Νοεμβρίου 2, 2016 στις 16:05 μμ

Του Πρωτ. Διονυσίου Τάτση Είναι πολλοί εκείνοι πού εναγωνίως αναζητούν κάποιον σύγχρονο Γέροντα γιά νά τού αναθέσουν τή λύση τών […]