ΠΑΡΑΠΑΒΗ

Ποιος ήταν τελικά ο ιερέας πίσω από τον Φίλη;

Νοεμβρίου 9, 2016 στις 13:55 μμ

Πολλά σχόλια προκάλεσε η παρουσία του συγκεκριμένου κληρικού κατά τη διάρκεια της τελετής παράδοσης – παραλαβής στο υπουργείο Παιδείας. Ποιος […]