ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 – Άγιος Αρτέμιος

Οκτώβριος 19, 2019 στις 16:02 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (8: 26-39): Αγιος Αρτέμιος Καὶ κατέπλευσεν εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ἥτις ἐστὶν ἀντίπερα […]

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 19 Οκτωβρίου 2019 – Προφήτης Ιωήλ

Οκτώβριος 18, 2019 στις 15:53 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (7: 1-10): Προφήτης Ιωήλ Ἐπεὶ δὲ ἐπλήρωσε πάντα τὰ ῥήματα αὐτοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς […]

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 18 Οκτωβρίου 2019 – Αγιος Ευαγγελιστής Λουκάς

Οκτώβριος 17, 2019 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (10: 16-21): Αγιος Ευαγγελιστής Λουκάς Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς […]

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 17 Οκτωβρίου 2019 – Προφήτης Ωσηέ

Οκτώβριος 16, 2019 στις 17:54 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (9: 49-56): Προφήτης Ωσηέ Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰωάννης εἶπεν· ἐπιστάτα, εἴδομέν τινα ἐπὶ τῷ […]

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 16 Οκτωβρίου 2019 – Άγιος Λογγίνος ο Εκατόνταρχος

Οκτώβριος 15, 2019 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (9: 44-50): Άγιος Λογγίνος ο Εκατόνταρχος Λουκ. 9,44 Θέσθε ὑμεῖς εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν […]

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 15 Οκτωβρίου 2019 – Άγιος Λουκιανός

Οκτώβριος 14, 2019 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (9: 23-27): Αγιος Λουκιανός Ἔλεγε δὲ πρὸς πάντας· εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι, […]

Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 14 Οκτωβρίου 2019 – Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός

Οκτώβριος 13, 2019 στις 17:04 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (9: 18-22):  Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον καταμόνας, […]

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 12 Οκτωβρίου 2019 – Όσιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος

Οκτώβριος 11, 2019 στις 17:54 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (6: 1-10): Όσιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος Ἐγένετο δὲ ἐν σαββάτῳ δευτεροπρώτῳ διαπορεύεσθαι αὐτὸν […]

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 11 Οκτωβρίου 2019 – Αγιος Φίλιππος ο Απόστολος

Οκτώβριος 10, 2019 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (9: 12-18): Αγιος Φίλιππος ο Απόστολος Ἡ δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν· προσελθόντες δὲ οἱ […]

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 10 Οκτωβρίου 2019 – Αγιοι Ευλάμπιος και Ευλαμπία

Οκτώβριος 9, 2019 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (9: 7-11):  Αγιοι Ευλάμπιος και Ευλαμπία Λουκ. 9,7 Ἤκουσε δὲ Ἡρῴδης ὁ τετράρχης τὰ […]