ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Το Ευαγγέλιο της Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 – Αγία Αννα

Δεκέμβριος 8, 2019 στις 17:04 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (8, 16-21): Αγία Αννα Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει ἢ ὑποκάτω κλίνης […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 8 Δεκεμβρίου 2019 – Οσιος Πατάπιος

Δεκέμβριος 7, 2019 στις 16:02 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (13, 10-17): Οσιος Πατάπιος Ἦν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι.

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 7 Δεκεμβρίου 2019 – Οσιος Αμβρόσιος

Δεκέμβριος 6, 2019 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (13, 19-29): Οσιος Αμβρόσιος Ομοία ἐστὶ κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον […]

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 6 Δεκεμβρίου 2019 – Αγιος Νικόλαος

Δεκέμβριος 5, 2019 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (6, 17-23): Αγιος Νικόλαος Καὶ καταβὰς μετ᾿ αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος […]

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 3 Δεκεμβρίου 2019 – Προφήτης Σοφονίας

Δεκέμβριος 2, 2019 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (21, 12-19): Προφήτης Σοφονίας Πρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ᾿ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν […]

Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 2 Δεκεμβρίου 2019 – Αγιος Πορφύριος

Δεκέμβριος 1, 2019 στις 17:04 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (20, 27-44): Αγιος Πορφύριος Προσελθόντες δέ τινες τῶν Σαδδουκαίων, οἱ λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν, […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 1 Δεκεμβρίου 2019 – Αγιος Φιλάρετος

Νοέμβριος 30, 2019 στις 16:02 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκαν Ευαγγέλιο (18, 35-43): Αγιος Φιλάρετος Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἱεριχὼ τυφλός τις […]

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 29 Νοεμβρίου 2019 – Άγιος Παράμονος

Νοέμβριος 28, 2019 στις 17:54 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (20: 19-26): Αγιος Παράμονος Καὶ ἐζήτησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς ἐπιβαλεῖν ἐπ᾿ αὐτὸν […]

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 28 Νοεμβρίου 2019 – Οσιος Στέφανος ο Νέος

Νοέμβριος 27, 2019 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (20, 9-18): Οσιος Στέφανος ο Νέος Ἤρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν τὴν παραβολὴν […]

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 27 Νοεμβρίου 2019 – Άγιος Ιάκωβος ο Πέρσης ο Μεγαλομάρτυρας

Νοέμβριος 26, 2019 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (20, 1-8): Άγιος Ιάκωβος ο Πέρσης ο Μεγαλομάρτυρας Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν […]