ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 21 Ιανουαρίου 2018- Τελώνου και Φαρισαίου

Ιανουάριος 28, 2018 στις 7:14 πμ

Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΗ’ (18) 10-14 Eἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 21 Ιανουαρίου 2018- Ο Ιησούς και ο Ζακχαίος

Ιανουάριος 21, 2018 στις 7:19 πμ

Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΣΤ’ (6) 17-21 Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν ῾Ιεριχώ· καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 26 Νοεμβρίου 2017

Νοέμβριος 26, 2017 στις 7:15 πμ

Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΗ’ (18) 18-27 Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐτὸν ἄρχων λέγων· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 19 Νοεμβρίου 2017

Νοέμβριος 19, 2017 στις 7:36 πμ

Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΒ’ (12) 16-21 Εἶπε δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων· ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα· […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 12 Νοεμβρίου 2017

Νοέμβριος 12, 2017 στις 7:20 πμ

Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ι’ (10) 25-37 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 12 Νοεμβρίου 2017. Κατά Λουκά: Ο καλός Σαμαρείτης. […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 11 Δεκεμβρίου 2016

Δεκέμβριος 11, 2016 στις 6:48 πμ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής Η παραβολή του μεγάλου Δείπνου – ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΔ´ 16-24, ΚΒ´ 14-14 Ο δὲ εἶπεν αὐτῷ· […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 30 Οκτωβρίου 2016

Οκτώβριος 30, 2016 στις 6:59 πμ

Η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου – κατά Λουκάν 19-31 Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ […]