Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Συναντήσεις για την Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (ΦΩΤΟ)

Νοεμβρίου 24, 2016 στις 11:02 πμ

Το γραφείο στην Αθήνα της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης επεσκέφθη ο κ. Θεόδωρος Μπλίκας, Πρόεδρος Δ.Σ. Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου […]