ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

Η απορρόφησή μας από τον Χριστό

Νοεμβρίου 14, 2016 στις 22:25 μμ

Αυτή η απορρόφηση από τον Χριστό είναι πολύ πιο υψηλό πράγμα (σε σχέση με την απορρόφηση από την επιστήμη). Όντως […]