όχημα

Αλβανικό δημοσίευμα κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας με αφορμή ένα…αυτοκίνητο

1
Δεκέμβριος 27, 2013 στις 8:05 πμ

«Όχημα της αλβανικής Εκκλησίας στα ελληνικά»-«αντί οι πολιτικοί μας να εκδιώξουν την εκκλησία, την γλύφουνε», αναφέρει το δημοσίευμα «Προφανώς η […]

Αλβανικό δημοσίευμα κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας με αφορμή ένα…αυτοκίνητο

1
Δεκέμβριος 27, 2013 στις 8:05 πμ

«Όχημα της αλβανικής Εκκλησίας στα ελληνικά»-«αντί οι πολιτικοί μας να εκδιώξουν την εκκλησία, την γλύφουνε», αναφέρει το δημοσίευμα «Προφανώς η […]

Τα οχήματα των Μητροπόλεων

1
Σεπτέμβριος 24, 2013 στις 8:26 πμ

Σύμφωνα με την απόφαση, Αρ.πρωτ. οικ. 2196/20936 με ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΧ-ΘΜΙ  του  Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΙΜΗΔ) με θέμα […]