Τα οχήματα των Μητροπόλεων

Loading...


Σύμφωνα με την απόφαση, Αρ.πρωτ. οικ. 2196/20936 με ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΧ-ΘΜΙ  του  Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΙΜΗΔ) με θέμα : Αποσύρσεις υπηρεσιακών οχημάτων & Μητρώο Κρατικών  Αυτοκίνητων και έπειτα από επικοινωνία με την Ιερά Σύνοδο, λάβαμε την απάντηση ότι, οι Ιερές Μητροπόλεις δεν οφείλουν να αποστείλουν στοιχεία, επειδή όπως γράφει και το ανωτέρω έγγραφο, αφορά στην περιστολή των δαπανών του Δημοσίου, και ως γνωστόν οι Ιερές Μητροπόλεις δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. .tilegrafima.gr