Όπερα

Σαν σήμερα: Επιχείρηση Όπερα από το Ισραήλ (Video)

15
Ιούνιος 7, 2013 στις 6:45 πμ

913…. Ο Κωνσταντίνος Ζ’ ο Πορφυρογέννητος ανακηρύσσεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Eπιτροπεύεται από ένα συμβούλιο αντιβασιλείας, με επικεφαλής τον πατριάρχη Νικόλαο […]