Ψυχή μου, Ψυχή μου – Μάθημα

Ψυχή μου, Ψυχή μου – Μάθημα

Απρίλιος 3, 2014 στις 12:20 μμ

Κοντάκιον Μεγάλου Κανόνος Ήχος πλ. β’ Υπό Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης Ψάλλει ο Ιερομόναχος Θωμάς της Αδελφότητας Θωμάδων