χριστουγεννιάιτκο

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα Κιλκισίου Εμμανούήλ: Ιδρύουν οργανισμούς για ειρήνη, αλλά καλλιεργούν πόλεμο

1
Δεκέμβριος 23, 2013 στις 11:05 πμ

«Μεγάλοι κα ισχυροί προσβλέπουν στην δύναμη, στο χρήμα και στη δόξα και ενώ ομιλούν και ιδρύουν οργανισμούς για την ειρήνη […]