ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Υπογραφή σύμβασης για την πρώτη φάση του έργου αποκατάστασης του Μοναστηριού του Αποστόλου Ανδρέα

Ιούλιος 1, 2014 στις 17:16 μμ

Η Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά και το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών – Συνεταιρισμός για το Μέλλον (UNDP […]