ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Τρόποι κατεύθυνσης της ανθρώπινης συνείδησης

1
20 Ιανουαρίου, 2013 στις 12:30 μμ

Η διαφορά μεταξύ της αληθινής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης έχει με έξυπνο τρόπο θολωθεί. Ακολουθούν μερικές ιδέες για τον […]

Τρόποι κατεύθυνσης της ανθρώπινης συνείδησης

1
20 Ιανουαρίου, 2013 στις 12:30 μμ

Η διαφορά μεταξύ της αληθινής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης έχει με έξυπνο τρόπο θολωθεί. Ακολουθούν μερικές ιδέες για τον […]