Τι και ποιά είναι τα Μυστήρια της Εκκλησίας;

Τι και ποιά είναι τα Μυστήρια της Εκκλησίας;

.
Δεκέμβριος 20, 2012 στις 14:32 μμ

Τα μέλη της Εκκλησίας για να αγιαστούν, είναι απαραίτητο να μετέχουν στα Μυστήριά της. Μυστήρια στη χριστιανική ορολογία είναι ιερές […]