Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών Ρωσίας και Ελλάδος

Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών Ρωσίας και Ελλάδος

.
Οκτώβριος 24, 2012 στις 12:30 μμ

Το σύμφωνο συνεργασίας στον τομέα προσκυνηματικών περιηγήσεων μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών Ρωσίας και Ελλάδος υπεγράφη στην έδρα της Οικονομικής Υπηρεσίας […]