συκγρούσεις

Βολοκολάμσκ Ιλαρίων: Η Ρωσική Εκκλησία δεν έχει επεκτατικά σχέδια στο Άγιο Όρος

1
Μάιος 31, 2013 στις 19:48 μμ

«Από την πλευρά του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως αντιμετωπίζουμε έλλειψη κατανόησης» Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει οποιαδήποτε επεκτατικά σχέδια στο Άγιο […]