Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου… Ψάλλει ο Μοναχός Ιάκωβος Αγιορείτης (video)

Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου… Ψάλλει ο Μοναχός Ιάκωβος Αγιορείτης (video)

.
Δεκέμβριος 17, 2013 στις 14:00 μμ

Ψάλλει ο μοναχός Ιάκωβος Αγιορείτης, Πρωτοψάλτης του Πρωτάτου Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου… Δίχορον δοξαστικόν των Μεγάλων Ωρών των Χριστουγέννων. Από […]