Προσοχή την ώρα της προσευχής!

Προσοχή την ώρα της προσευχής!

.
Δεκέμβριος 10, 2013 στις 13:20 μμ

Πρέπει να ξέρης παιδί μου, ότι πάνω από τους ανθρώπους που βρίσκονται στην Εκκλησία, αναρίθμητοι άγγελοι συμψάλλουν αοράτως μαζί τους. […]

Προσοχή την ώρα της προσευχής!

.
Σεπτέμβριος 16, 2013 στις 13:20 μμ

Πρέπει να ξέρης παιδί μου, ότι πάνω από τους ανθρώπους που βρίσκονται στην Εκκλησία, αναρίθμητοι άγγελοι συμψάλλουν αοράτως μαζί τους. […]