Προσευχή ως θυμίαμα

Προσευχή ως θυμίαμα…

Ιούλιος 22, 2014 στις 6:28 πμ

«Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή» (Ψαλμ. 140.2) «Ζητεί λοιπόν αυτός τέτοια […]