Περί θλίψεων, πόνων και κόπων

Περί θλίψεων, πόνων και κόπων..

Αύγουστος 7, 2014 στις 8:44 πμ

Η θλίψις είναι όργανον, εργαλείον, το οποίον κρατεί ο Θεός εις το χέρι Του, και Αυτός μόνος το εργάζεται, καθώς […]