ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ

Πάτερ Μάρκελλε σας είπαν κάποιοι Αγιορείτες πατέρες ότι έχουν βιωματική εμπειρία αγγέλων και δαιμόνων;

1
Οκτώβριος 15, 2013 στις 14:46 μμ

ΜAΝΩΛΗΣ ΜΕΛΙΝΟΣ: Σας είπαν δηλαδή κάποιοι Άγιορείται πατέρες, ότι έχουν βιωματική εμπειρία αγγέλων και δαιμόνων; Γ.ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ: Βεβαίως και πάλεψαν προς […]