ΠΑΡΑΤΥΠΙΑ

Ο ιερέας, ο άγγελος και η παρατυπία!

1
Απρίλιος 12, 2013 στις 19:30 μμ

Κάποιος γέροντας, καθαρός και άγιος, κάθε φορά πού λειτουργούσε, έβλεπε αγγέλους δεξιά κι αριστερά του. Αυτός είχε παραλάβει την τάξη […]