πανταχου

Είναι οι άγιοί μας Πανταχού παρόντες;

1
Οκτώβριος 19, 2013 στις 5:45 πμ

Από τον Μέγα Βασίλειο μαθαίνουμε ότι οι άγιοι “Πανταχού προφθάνουν, όχι όμως κατά φύση και ουσία”. Σε πολλά μέρη μπορούν […]