ΟΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΑΠΛΟΣ

Περί του Οσίου Παύλου του απλού και της απλότητας κατά τον Γέροντα Παΐσιο

1
Μάρτιος 7, 2013 στις 16:45 μμ

του πατρός Βασιλείου Καλλιακμάνη «Oύτος ο εν αγίοις πατήρ Παύλος ο ονομασθείς απλούς, ήτο μεν γεωργός και αγροίκος καθ’ υπερβολήν, […]