Οι Αγιορείτες άγιοι κατά των εχθρών της Αλήθειας

Οι Αγιορείτες άγιοι κατά των εχθρών της Αλήθειας

.
Μάρτιος 13, 2013 στις 14:24 μμ

Γέροντος Μωυσέως Αγιορείτου Στην παράδοση του Αγίου Όρους υπάρχει μια έντονη πολεμική κατά των αιρέσεων και ειδικότερα κατά του Παπισμού. […]

Οι Αγιορείτες άγιοι κατά των εχθρών της Αλήθειας

.
Μάρτιος 13, 2013 στις 14:24 μμ

Γέροντος Μωυσέως Αγιορείτου Στην παράδοση του Αγίου Όρους υπάρχει μια έντονη πολεμική κατά των αιρέσεων και ειδικότερα κατά του Παπισμού. […]