νυκτός

Ημέρας και νυκτός πρεσβεύεις υπέρ ημών

15
Αύγουστος 14, 2013 στις 9:52 πμ

Όλα τα βλέμματα και οι καρδιές, τούτες τις δίσεχτες ημέρες, ικετευτικά, παρακλητικά στρέφονται στο καλοκαιριάτικο αυγουστιανό Πάσχα. Τον Δεκαπενταύγουστο . […]