νουθεσία

Να θυμάσαι πως κάθε εμπόδιο είναι νουθεσία από τον Θεό

Ιούνιος 1, 2016 στις 18:34 μμ

Έχεις ποτέ σκεφτεί ότι όλα που αφορούν εσένα, αφορούν και Εμένα; Διότι αυτά που αφορούν εσένα αφορούν την κόρη του […]