ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Επιστροφή στη Σοβιετική Ενωση

1
30 Μαΐου, 2013 στις 15:32 μμ

Το Μουσείο Βιομηχανικού Πολιτισμού είναι ένα ξεχωριστό μέρος. Εκεί το πολυβόλο Maxim συνυπάρχει με παιδικά παιχνίδια, και οι πρώτοι ηλεκτρονικοί […]

Επιστροφή στη Σοβιετική Ενωση

1
30 Μαΐου, 2013 στις 15:32 μμ

Το Μουσείο Βιομηχανικού Πολιτισμού είναι ένα ξεχωριστό μέρος. Εκεί το πολυβόλο Maxim συνυπάρχει με παιδικά παιχνίδια, και οι πρώτοι ηλεκτρονικοί […]